Dostępne pliki oświadczeń gwarancyjnych


 Zgłoszenia reklamacyjne poradnik.pdf

 Oświadczenie gwarancyjne od 10.06.2022do 31.12.2022.pdf

 Oświadczenie gwarancyjne od 01.01.2023.pdf

 EcoFlow okres gwarancji producenta od 1 listopada 2022 .pdf

 DJI okres gwarancji producenta do 31.12.203.pdf